KROUŽKY

HAPPY TIME dětské studio v rámci kroužků poskytuje a nabízí:

 

KROUŽEK POHYBOVĚ DRAMATICKÝ                                                                           pondělí 16:30 - 17:15

Kroužek je zaměřen především na rozvíjení dětské fantazie, představivosti, paměti, učení se správnému dýchání a výslovnosti formou říkadel, malých hereckých etud, písniček v kombinaci s pohybem. Děti tímto způsobem získávají větší pocit sebedůvěry a prostoru pro sebevyjádření.

Věková kategorie:          od 3 let

Místo konání:                  HAPPY TIME dětské studio, Terronská 21, 160 00  Praha 6 

Výuková hodina:             45 min. / 18 lekcí

KROUŽEK S VÝUKOU ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA                                                             pondělí 17:30 - 18:00

Kroužek je zaměřen na výuku zábavnou a interaktivní formou s použitím různých pomůcek, názorných příkladů a za pomoci výrazových prostředků podporujících mluvený projev.

Věková kategorie dětí:    od 3 let

Místo konání:                  HAPPY TIME dětské studio, Terronská 21, 160 00 Praha

Výuková hodina:             30 min. / 18 lekcí

KROUŽEK VÝTVARNÝ A RUKODĚLNÝ                                                                              úterý 16:30 - 17:15

Kroužek je zaměřen především na rozvoj jemné motoriky, kreativity a fantazie dětí, kdy se mohou učit a získávat jistotu např. při práci se štětcem, lepidlem, nůžkami, atd.

Věková kategorie dětí:   od 3 let

Místo konání:                  HAPPY TIME dětské studio, Terronská 21, 160 00 Praha 6

Výuková hodina:             45 min. / 18 lekcí

KROUŽEK HUDEBNĚ POHYBOVÝ                                                                                   středa 15:30 - 16:00

Kroužek je zaměřen na sluchovou výchovu, zpěv, instrumentační činnost v sounáležitosti s pohybem. Podporuje u dětí zájem o hudbu, rozvíjí jejich hudební a pohybové vlohy.

Věková kategorie dětí:    od 3 let

Místo konání:                  HAPPY TIME dětské studio, Terronská 21, 160 00 Praha 6

Výuková hodina:             30 min. / 18 lekcí

KROUŽEK TANEČNÍ                                                                                                       středa 16:30 - 17:15

Kroužek je zaměřen především na rytmickou a pohybovou průpravu a rozvoj citu pro hudbu. Děti mají možnost naučit se jednoduché tance a taneční variace přizpůsobené jejich věku a schopnostem. 

Věková kategorie dětí:   od 3 let

Místo konání:                  HAPPY TIME dětské studio, Terronská 21, 160 00 Praha 6

Výuková hodina:             45 min. / 18 lekcí

KROUŽEK S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA                                                                čtvrtek 15:30 - 16:00

Kroužek je zaměřen na výuku zábavnou a interaktivní formou s použitím různých pomůcek, názorných příkladů a za pomoci výrazových prostředků podporujících mluvený projev.

Věková kategorie dětí:    od 3 let

Místo konání:                  HAPPY TIME dětské studio, Terronská 21, 160 00 Praha

Výuková hodina:             30 min. / 18 lekcí

Více informací ohledně cenové nabídky za služby naleznete v sekci CENÍK.

Zahájení nových kurzů proběhne v září 2019.