KROUŽKY

 

KROUŽEK POHYBOVĚ DRAMATICKÝ

1 800,- Kč / 18 lekcí – pololetí (100,- Kč / 1 lekce)

1 080,- Kč / 18 lekcí – pololetí (60,- Kč / 1 lekce) pro děti s pravidelnou docházkou do dětského studia

KROUŽEK S VÝUKOU ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA

1 440,- Kč / 18 lekcí – pololetí (80,- Kč / 1 lekce)

1 080,- Kč / 18 lekcí – pololetí (60,- Kč / 1 lekce) pro děti s pravidelnou docházkou do dětského studia

KROUŽEK VÝTVARNÝ A RUKODĚLNÝ

1 800,- Kč / 18 lekcí – pololetí (100,- Kč / 1 lekce)

1 080,- Kč / 18 lekcí – pololetí (60,- Kč / 1 lekce) pro děti s pravidelnou docházkou do dětského studia

KROUŽEK HUDEBNĚ POHYBOVÝ

1 800,- Kč / 18 lekcí – pololetí (100,- Kč / 1 lekce)

1 080,- Kč / 18 lekcí – pololetí (60,- Kč / 1 lekce) pro děti s pravidelnou docházkou do dětského studia

KROUŽEK TANEČNÍ

1 800,- Kč / 18 lekcí – pololetí (100,- Kč / 1 lekce)

1 080,- Kč / 18 lekcí – pololetí (60,- Kč / 1 lekce) pro děti s pravidelnou docházkou do dětského studia

KROUŽEK S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA

1 440,- Kč / 18 lekcí – pololetí (80,- Kč / 1 lekce)

1 080,- Kč / 18 lekcí – pololetí (60,- Kč / 1 lekce) pro děti s pravidelnou docházkou do dětského studia 


Podmínky:

1. Absenci na kroužku nelze nahradit ani zpětně proplatit.

2. Kurzovné se platí za všechny lekce jednorázově minimálně týden před zahájením kurzu.

3. Do kurzu se lze po individuální domluvě přihlásit i v jeho průběhu. V takovém případě se platí kurzovné ve výši odpovídající počtu zbývajících lekcí.  

4. Lekce se koná od účasti dvou a více dětí. V opačném případě je domluven náhradní termín lekce.

 

Zahájení nových kurzů proběhne v září 2019.