HLÍDÁNÍ

HAPPY TIME dětské studio v rámci hlídání poskytuje a nabízí:

  • krátkodobé hlídání s pravidelným denním režimem
  • možnost vyzvedávání dětí ze státní MŠ
  • pestrý, zábavný a vzdělávací program odpovídající věku dítěte
  • hudební, výtvarnou a pohybovou výchovu
  • péči pedagogů a individuální přístup ke každému dítěti
  • psychomotorický rozvoj dítěte, jemné a hrubé motoriky včetně slovní zásoby
  • rodinné prostředí s ohledem na menší kolektiv dětí a úzkou spolupráci s rodiči

Současně zajišťujeme hlídání a péči o děti v rodinách během všedního dne nebo víkendu.

Více informací ohledně cenové nabídky za služby naleznete v sekci CENÍK.