HLÍDÁNÍ

Nepravidelné hlídání a péči o děti zajišťujeme v rámci flexibilní hodinové docházky.

Cena flexibilního hodinového hlídání činí 140,- Kč/hod.

Cena hlídání a péče o děti v jejich domácnostech činí 200,- Kč/hod.                                                           Dětem docházejícím pravidelně do dětského studia je poskytnuta sleva 10% z této částky.

Cena nočního hlídání a péče o děti činí 250,- Kč/hod.                                                                                 Dětem docházejícím pravidelně do dětského studia je poskytnuta sleva 10% z této částky. 

 

Podmínky:

1. Zakoupené hodiny v rámci flexibilní docházky je možné využít během následujících 3 měsíců. Po té nevyzvednuté hodiny propadají bez náhrady. 

2. Zakoupené hodiny lze uplatnit během provozních hodin dětského studia (vyjma hlídání a péče o děti v jejich domácnostech a nočního hlídání, kdy je čas přizpůsoben potřebám rodičů).

3. Hodinové hlídání a svačiny se platí předem. Obědy se v případě flexibilní docházky platí minimalně jeden pracovní den předem.

Při splnění podmínek daných Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mohou rodiče snížit svou daňovou povinnost o výdaje prokazatelně vynaložené za umístění dítěte v předškolním zařízení.

PRO ROK 2020 SE JEDNÁ O ROČNÍ DAŇOVOU SLEVU DO VÝŠE 14 600,- KČ NA JEDNO DÍTĚ, KTERÁ JE ODEČÍTÁNA PŘÍMO Z DANÍ NIKOLIV POUZE ZE ZÁKLADU DANĚ.

Pro děti s docházkou do HAPPY TIME dětského studia vystavujeme potvrzení prokazující vynaložené náklady v daném kalendářním roce na požádání.

Slevy:

 • sourozenecká sleva                                                                                                                
 • sleva za doporučení minimálně na celodenní nebo půldenní hlídání 5 dní v týdnu              

 

Stravné:

 • pitný režim je zahrnut v ceně
 • svačinu hradí rodiče zvlášť v ceně 20,- Kč
 • oběd hradí rodiče zvlášť v ceně 65,- Kč na den (polévka, hlavní jídlo)
 • typ stravy:
  • dopolední svačina
  • odpolední svačina
  • oběd
  • dopolední svačina + oběd
  • oběd + odpolední svačina
  • dopolední svačina + oběd + odpolední svačina

 

Poplatky dále zahrnují:

vybavení a pomůcky k výuce pro každodenní práci a hru, vzdělávací program, odborné vedení dramatické, hudební a výtvarné výchovy, jazykovou a logopedickou průpravu a další.