DRUŽINA

HAPPY TIME dětské studio v rámci družiny poskytuje a nabízí:

  • hlídání a péči o děti navazující na školní docházku
  • přípravu na vyučování zahrnující doučování základních učebních předmětů
  • pomoc při vypracování domácích úkolů
  • pestrý, zábavný, mimoškolní výchovný a vzdělávací program, didaktické hry
  • hudební, výtvarnou a pohybovou výchovu
  • odpočinek a relaxaci po školním vyučování
  • péči pedagogů a individuální přístup ke každému dítěti
  • rodinné prostředí s ohledem na menší kolektiv dětí a úzkou spolupráci s rodiči

Družina je určena pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ.

Více informací ohledně cenové nabídky za služby naleznete v sekci CENÍK.