DRUŽINA

Družina je zajišťována pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ v rámci flexibilní hodinové docházky.

Cena flexibilní hodinové docházky do družiny se pohybuje v rozmezí od 64,- Kč/hod. do 100,- Kč/hod. v závislosti na počtu zaplacených hodin.

 

Podmínky:

1. Zakoupené hodiny v rámci flexibilní docházky je možné využít během následujích až 12-ti měsíců podle uhrazeného počtu hodin. Po té nevyzvednuté hodiny propadají bez náhrady.

2. Zakoupené hodiny lze uplatnit během provozních hodin dětského studia.

3. Hodinová docházka se platí předem. 

 

Slevy:

  • sourozenecká sleva                                                                                                                    

 

Stravné:

  • svačinu hradí rodiče zvlášť v ceně 20,- Kč

 

Poplatky dále zahrnují:

vybavení a pomůcky k výuce pro každodenní práci a hru, vzdělávací program, odborné vedení dramatické, hudební a výtvarné výchovy, jazykovou a logopedickou průpravu a další.