FIRMÁM

HAPPY TIME dětské studio v rámci služeb pro firmy poskytuje a nabízí:

 • celodenní, polodenní a nepravidelné hlídání a péči o děti zaměstnanců (flexibilní pobyt - jeden až více dní v týdnu)
 • stravování - dopolední a odpolední svačiny, oběd, pitný režim
 • péči pedagogů a asistentů s odpovídajícím vzděláním
 • pestrý předškolní výchovný a vzdělávací program zábavnou formou her, výuku anglického jazyka
 • psychomotorický rozvoj dítěte, jemné a hrubé motoriky včetně slovní zásoby
 • logopedickou průpravu
 • pohybovou výchovu, pobyt venku a sportovní hry
 • úzkou spolupráci s rodiči a jejich zaměstnavatelem
 • přizpůsobení docházky dětí požadavkům rodičů s ohledem na jejich pracovní dobu
 • hlídání a péče o děti v domácnostech během jejich nemoci
 • hlídání a péče o děti během firemních akcí
 • organizace poznávacích a výchovně vzdělávacích akcí pro děti zaměstnanců
 • propagace společnosti (možnost umístění loga na webových stránkách dětského studia a možnost propagace na akcích pořádaných studiem)
 • v případě příspěvku zaměstnavatele na školné možnost výrazného cenového zvýhodnění pro zaměstnance a možnost daňového odpočtu pro zaměstnavatele

Do školky přijímáme děti zaměstnanců ve věku od 3 let, mladší děti na základě předchozí individuální konzultace.

Více informací ohledně cenové nabídky za služby naleznete v sekci CENÍK.