SLUŽBY

HAPPY TIME dětské studio poskytuje a nabízí:

 • celodenní hlídání a péči o děti (flexibilní pobyt - jeden až více dní v týdnu)
 • polodenní hlídání a péči o děti v dopoledních nebo odpoledních hodinách
 • hodinové hlídání a péči o děti
 • hlídání a péči o děti v rodinách během všedního dne nebo víkendu
 • stravování - dopolední a odpolední svačiny, oběd, pitný režim
 • péči pedagogů a asistentů s odpovídajícím vzděláním
 • pestrý předškolní výchovný a vzdělávací program zábavnou formou her
 • psychomotorický rozvoj dítěte, jemné a hrubé motoriky včetně slovní zásoby
 • logopedickou průpravu
 • výuku anglického jazyka
 • hudební a výtvarnou výchovu
 • pohybovou výchovu, pobyt venku a sportovní hry
 • zájmové kroužky
 • dětskou psychologickou poradnu
 • pronájem studia
 • pořádání dětských oslav, speciální akce

 • individuální přístup ke každému dítěti
 • malý počet dětí
 • úzkou spolupráci s rodiči

Více informací ohledně cenové nabídky za služby naleznete v sekci CENÍK.