ŠKOLKA

Denní program školky pondělí až pátek 7:30 - 18:30 hodin

7:30 - 8:30      scházení se dětí, volné hraní podle přání a zájmu dítěte

8:30 - 9:00      přivítání, vzájemné sdílení prožitků, tělovýchovná chvilka

9:00 - 9:30      hygiena a dopolední svačina

9:30 - 10:30    řízená činnost - výchovně vzdělávací blok v rámci týdenního tématu, individuální práce

10:30 - 12:00  pobyt venku, v případě nepříznivého počasí náhradní program různorodých činností

12:00 - 12:30  hygiena a oběd

12:30 - 13:00  příprava dětí k odpočinku, čtení pohádek, poslech klidové hudby

13:00 - 14:30  odpočinek na lehátku, úklid lůžkovin

14:30 - 15:00  hygiena a odpolední svačina

15:00 - 16:00  odpolední program v návaznosti na dopolední aktivity, individuální práce, zájmové činnosti kroužky), pobyt venku, pohybové hry

16:00 - 18:00  volné hraní dle přání dětí, individuální práce, odchod dětí domů

Časový harmonogram je pouze rámcový. Denní program přizpůsobujeme individuálním potřebám jednotlivého dítěte nebo celé skupiny, dále počasí a dalším okolnostem. Současně má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku. Do programu jsou také zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, přesto v případě potřeby, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.