KROUŽKY

Školní rok 2019/2020  -  I. pololetí  


KROUŽEK POHYBOVĚ DRAMATICKÝ

Výuková hodina trvá 45 min. V rámci tohoto času mají děti možnost rozvíjet svoji fantazii, představivost, paměť, učit se správnému dýchání a výslovnosti formou říkadel, malých hereckých etud, písniček v kombinaci s pohybem. Celý kurz je rozvržen do 18-ti lekcí. 

KROUŽEK S VÝUKOU ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA

Výuková hodina trvá 30 min. V rámci tohoto času mají děti možnost naučit se cizí jazyk zábavnou a interaktivní formou s použitím různých pomůcek, názorných příkladů a za pomoci výrazových prostředků podporujících mluvený projev. Celý kurz je rozvržen do 18-ti lekcí

KROUŽEK VÝTVARNÝ A RUKODĚLNÝ

Výuková hodina trvá 45 min. V rámci tohoto času mají děti možnost rozvíjet jemnou motoriku, kreativitu a fantazii, kdy se mohou učit a získávat jistotu při práci se štětcem, lepidlem, nůžkami, atd.. Celý kurz je rozvržen do 18-ti lekcí. 

KROUŽEK HUDEBNĚ POHYBOVÝ

Výuková hodina trvá 30 min. V rámci tohoto času mají děti možnost rozvíjet hudební vlohy a prohlubovat zájem o hudbu prostřednictvím sluchové výchovy, zpěvu a instrumentační činností v sounáležitosti s pohybem. Celý kurz je rozvržen do 18-ti lekcí.

KROUŽEK TANEČNÍ 

Výuková hodina trvá 45 min. V rámci tohoto času mají děti možnost naučit se jednoduché tance a taneční variace a rozvíjet tak cit pro hudbu, zlepšit rytmickou a pohybovou průpravu. Celý kurz je rozvržen do 18-ti lekcí. 

KROUŽEK S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA

Výuková hodina trvá 30 min. V rámci tohoto času mají děti možnost naučit se cizí jazyk zábavnou a interaktivní formou s použitím různých pomůcek, názorných příkladů a za pomoci výrazových prostředků podporujících mluvený projev. Celý kurz je rozvržen do 18-ti lekcí.