HLÍDÁNÍ

Časový harmonogram hlídání a péče o děti se přizpůsobuje rozsahu a denní době hlídání. Program se odvíjí od individuálních potřeb jednotlivého dítěte nebo celé skupiny, počasí a dalších okolností.

Pro Vaše děti jsou v průběhu celého dne připraveny různé aktivity včetně řízených zdravotně preventivních pohybových aktivit a současně vytvořen dostatečný prostor pro volné hraní. 

Součástí programu jsou rovněž rukodělné, výtvarné, pohybové a hudební činnosti, při kterých děti zdokonalují své smyslové vnímání a procvičují jemnou i hrubou motoriku.

Velmi významným prvkem našeho programu je v rámci možností s přihlédnutím na počasí každodenní pobyt dětí venku.