DRUŽINA

Program družiny je zaměřen zejména na celkový rozvoj osobnosti dítěte a odpočinkovou činnost navazující na školní docházku, v rámci které se děti věnují různým aktivitám a zájmovým činnostem podporujícím především estetickou, společenskou, pracovně technickou, přírodovědnou výchovu a sportovní vlohy dítěte.

Součástí programu je rovněž možnost přípravy na vyučování zahrnující doučování základních učebních předmětů a pomoc při vypracování domácích úkolů.