O NÁS

HAPPY TIME dětské studio vzniklo za účelem poskytnout v době Vaší časové zaneprázdněnosti nejen zázemí pro Vaše děti, ale především jim nabídnout kvalitní, rozmanitý, zábavný každodenní program a profesionální individuální péči. 

V rámci tohoto zařízení byla otevřena školka pro děti od 2 do 7 let s nabídkou pravidelné denní nebo flexibilní docházky standardně během pracovních dní pondělí až pátek od 7:30 do 18:00 hodin včetně zajištěného stravování.

Vaše děti tak mají možnost najít nové kamarády, naučit se větší samostatnosti, odpovědnosti, vzájemné úctě v dětském kolektivu a připravit se na základě předškolního, výchovně vzdělávacího programu na vstup do základní školy. Současně hravou formou rozvíjet své schopnosti a dovednosti v jazykové, hudební, výtvarné, pohybové a duševní oblasti. Snažíme se navázat na výchovu v rodině a citlivým individuálním přístupem ke každému dítěti usnadnit přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků a systematického výchovně vzdělávacího procesu. Proto je velmi důležité poznat rodinné prostředí, ze kterého dítě přichází, zaměřit se na individualitu dítěte, na jeho zájmy, koníčky a jak se dítě chová v kolektivu. Ptát se rodičů nejen na to, co Vaše děti zajímá, co mají nejraději, co jim dělá největší radost, co je nejvíce motivuje, ale také čeho se dítě obává a z čeho má strach. Pro Vaše děti v tomto ohledu vytváříme motivační prostředí s pohodovou rodinnou atmosférou, aby se u nás cítily v bezpečí, spokojeně a šťastně.                   

Více informací s další nabídkou individuální péče o děti, hlídání a vzdělávání naleznete v sekci SLUŽBY. 

Rádi přivítáme Vaše děti a těšíme se na vzájemnou spolupráci. 

Tým dětského studia HAPPY TIME