ŠKOLKA

Ceník je platný pro školní rok 2019/2020

ZDARMA zkušební pobyt ve školce pro nově přijaté děti v rozsahu až půldenní docházky na 2 dny.

Při splnění podmínek daných Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mohou rodiče snížit svou daňovou povinnost o výdaje prokazatelně vynaložené za umístění dítěte v předškolním zařízení.

PRO ROK 2020 SE JEDNÁ O ROČNÍ DAŇOVOU SLEVU DO VÝŠE 14 600,- KČ NA JEDNO DÍTĚ, KTERÁ JE ODEČÍTÁNA PŘÍMO Z DANÍ NIKOLIV POUZE ZE ZÁKLADU DANĚ.

Pro děti s docházkou do HAPPY TIME dětského studia vystavujeme potvrzení prokazující vynaložené náklady v daném kalendářním roce na požádání.

Školné/měsíc (Kč)

Počet dní v týdnu

Docházka

1

2

3

4

5

7:30 - 12:30

1 900,-

3 200,-

4 400,-

5 500,-

6 400,-

12:30 - 18:00

1 900,-

3 200,-

4 400,-

5 500,-

6 400,-

7:30 - 15:00

2 400,-

4 200,-

5 600,-

7 000,-

8 200,-

7:30 - 18:00

3 200,-

5 500,-

7 400,-

8 900,-

9 900,-

dopolední hlídání od 7:30 - 12:30 včetně svačiny zahrnuté v ceně, doplatek za oběd je 65,- Kč/den

odpolední hlídání od 12:30 - 18:00 včetně svačiny zahrnuté v ceně, bez oběda

rozšířené hlídání od 7:30 - 15:00 včetně dopolední a odpolední svačiny zahrnuté v ceně, doplatek za oběd je 65,- Kč/den

celodenní hlídání od 7:30 - 18:00 včetně dopolední a odpolední svačiny zahrnuté v ceně, doplatek za oběd je 65,- Kč/den


Podmínky:

1. Absenci je nutno nahlásit předem na tel: +420 774 209 900. Při zameškané pravidelné každodenní docházce z důvodu nemoci může být vráceno až 50% školného za zameškané hodiny a stravné vyjma prvního dne absence. U nekaždodenní docházky mohou být příslušné hodiny nahrazeny nejpozději během následujícího měsíce. Neomluvenou absenci nelze nahradit a nebude ani zpětně proplacena.

2. Školné a stravné se platí minimálně na měsíc dopředu nejpozději do 28. dne měsíce předcházejícího platebnímu období.

3. Naše dětské studio je soukromé a školné je plně hrazeno rodiči, proto se Vás netýká omezení v rámci rodičovského příspěvku a není podstatné, zda jste na mateřské dovolené s druhým dítětem.

  

Slevy:

  • za platbu 3 měsíce dopředu                                                                                                    
  • za platbu 6 měsíců dopředu                                                                                                   
  • za platbu 12 měsíců dopředu                                                                                                  
  • sourozenecká sleva                                                                                                                 
  • sleva za doporučení minimálně na celodenní nebo půldenní hlídání 5 dní v týdnu               

Příplatky:                                                        

  • 20% z uvedených cen školného za zvýšenou péči o děti do 3 let věku a děti nezvladající zatím základní sebeobsluhu a hygienické návyky


Stravné:

  • svačina a celodenní pitný režim jsou zahrnuty v ceně
  • oběd hradí rodiče zvlášť v ceně 65,-Kč na den (polévka, hlavní jídlo)


Školné dále zahrnuje:

vybavení a pomůcky k výuce pro každodenní práci a hru, vzdělávací program, odborné vedení dramatické, hudební a výtvarné výchovy, jazykovou a logopedickou průpravu a další.