DAŇOVÁ SLEVA ZA ŠKOLKU

Při splnění podmínek daných Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mohou rodiče snížit svou daňovou povinnost o výdaje prokazatelně vynaložené za umístění dítěte v předškolním zařízení.

Maximální výše roční slevy na jedno dítě je ohraničena částkou měsíční minimální mzdy.

Pro rok 2020 se jedná o daňovou slevu do výše 14 600,- Kč.

Jedná se o slevu na dani odečítané přímo z daní, nikoliv pouze ze základu daně.

Tato sleva nijak neruší ani neomezuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Pro děti s docházkou do HAPPY TIME dětského studia vystavujeme potvrzení prokazující vynaložené náklady v daném kalendářním roce na požádání.